VANDKVALITET &
KONTROL

VORES KONTROL

Det grundvand vi bruger til drikkevand stammer fra nedbør som er strømmet ned gennem jordlagene. Undervejs i denne proces sker der nogle ændringer i vandet og der afgives/tilføres nogle naturligt forekommende stoffer som magnesium, jern og calcium.
Derudover har forskellige menneskelige aktiviteter i naturen som f.eks. spild af olie og kemikalier samt brug af sprøjtemidler nogle steder medført forurening af grundvandet.

For at sikre drikkevand af god kvalitet føres der løbende kontrol iht. Miljøministeriets Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg, BEK nr. 1068 af 23-8-2018

SENESTE KONTROL


Gruppe A Straks prøve hos forbruger 3 gange årligt
SE KONTROL 


Gruppe A prøve Gennemskyllet hos forbruger (1 gang årligt)
SE KONTROL 


Gruppe B Straks prøve hos forbruger (1 gang årligt)
SE KONTROL 


Ledningsnetprøve Gennemskyllet  (1 gang årligt)
SE KONTROL 


Boringskontrol, boring 1 (1 gang hvert 4. år)
SE KONTROL 


Boringskontrol, boring 2 (1 gang hvert 4. år)
SE KONTROL 


Vandværkskontrol (1 gang årligt)
SE KONTROL 

Prøverne udtages i boringerne, på afgang fra værket og på forbrugers vandhane. Måske banker prøvetageren en dag på din dør for at udtage en prøve – tag godt i mod ham.

Boring 1 (DGU nr. 84.2639) er udført i 2006 og er 123 m dyb, filter er under et beskyttende lerlag på 3 m.

Boring 2 (DGU nr. 84.2133) er udført i 1978 og 54 m dyb, hele boringen er i sandlag.

SE FORBRUGSMØNSTER